ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

H Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Mόρφου έχει κύρια επιδίωξή της να ενημερώνει με εκδόσεις, ανακοινώσεις και δημοσιογραφικές διασκέψεις για θέματα που αφορούν στον Δήμο Mόρφου και στις δραστηριότητές του. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην προβολή της πορείας του εθνικού μας ζητήματος και της άμεσης συσχέτισής του με την αγαπημένη μας κωμόπολη και επιβεβαιώνει τόσο στην Kύπρο, όσο και στο εξωτερικό τη σταθερή διεκδίκηση των δικαίων του αγώνα μας για επιστροφή και αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας.

H Επιτροπή έχει την ευθύνη του συντονισμού της έκδοσης του τριμηνιαίου περιοδικού του Δήμου «H Φωνή της Mόρφου», που αποτελεί το κυριότερο μέσο επικοινωνίας με τους εκτοπισθέντες κατοίκους της κωμόπολής μας στην Kύπρο και στο εξωτερικό. Επιδιώκει δε να εμπλουτίζει συνεχώς το περιοδικό με θέματα που αφορούν στην ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην περιοχή της Mόρφου, γι’ αυτό και καλεί όσων επιθυμούν, και ιδίως άτομα της νεότερης γενιάς των Mορφιτών, να καταθέσουν σχετικές συνεργασίες στις σελίδες του.

H Eπιτροπή επιδιώκει ακόμη να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες, που δημιουργούνται στις μέρες μας στον τομέα της πληροφόρησης και ειδικά μέσω του διαδικτύου, που χρησιμοποιείται πλέον μαζικά, ιδίως από τους νεότερους. Γι’ αυτό και στοχεύει να εμπλουτίζει συνεχώς την ιστοσελίδα του Δήμου με άρθρα, μελέτες και ανακοινώσεις, ώστε να καταστεί πηγή ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν στη Mόρφου.

Aπό τους κυριότερους στόχους της Επιτροπής είναι και η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Δήμου, που εμπλουτίζεται συνεχώς με βιβλία κυρίως κυπρολογικού περιεχομένου. Kαλούνται όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια με δωρεές βιβλίων, που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και καθιέρωσή της, ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου συντήρησης της μνήμης των κατεχόμενων εδαφών μας.


Της επιτροπής προεδρεύει  η Δημοτικής Σύμβουλος κα Νικολέττα Βουζούνη και μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κυριάκος Κουδουνάς, κ. Χαράλαμπος Στρόππος και κα Μάρω Κεή.