ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Λόγω του ότι η χώρας μας είναι πλέον πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήθηκε από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρία της στις 9 Ιανουαρίου 2012, ότι η μέχρι τώρα Επιτροπή Διαφώτισης να διευρυνθεί, ώστε να ασχολείται και με τα ευρωπαϊκά θέματα. Με απόφαση της ολομέλειας η επιτροπή μετονομάστηκε σε Επιτροπή Διαφώτισης και Ευρωπαϊκών θεμάτων.

Το κύριο πρόβλημα στην επίλυση του Κυπριακού ήταν και παραμένει η κατοχή. Ο κόσμος της Μόρφου, όπως κι ολόκληρος ο προσφυγικός κόσμος, στέκεται σταθερά στις επάλξεις του αγώνα, δεν συμβιβάζεται με τα τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής και αγωνίζεται για δικαίωση και επιστροφή. Μοναδικό όπλο μας για επίθεση είναι η διαφώτιση κι αυτό έχει επιβάλει τη δημιουργία της Επιτροπής αυτής. Η Επιτροπή ασχολείται βασικά με το Κυπριακό και τη διαφώτιση, προβάλλοντας τις επίσημες θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας επί των διαφόρων πτυχών του. Ιδιαίτερα, προβάλλει την κατοχή της κατεχόμενης Μόρφου, τα πολλαπλά προβλήματα που αυτή έχει προκαλέσει στους κατοίκους της, τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και το αναφαίρετο δικαίωμα τους για επιστροφή στις πατρογονικές τους εστίες.

Η διαφώτιση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δράση του Δήμου Μόρφου. Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έρχονται τακτικά σε επαφή με τους διαμορφωτές των κέντρων αποφάσεων (Πρέσβεις, Ευρωπαίους αξιωματούχους, Ευρωβουλευτές, Επίτροπους, κ.ά.) και τους ενημερώνουν για τις κυπριακές θέσεις και απόψεις. Συχνά τους απευθύνουν προσκλήσεις να έρθουν στην Κύπρο για να διαπιστώσουν την κατάσταση με τα ίδια τους τα μάτια.

Η Επιτροπή έχει επίσης την ευθύνη της διοργάνωσης των αντικατοχικών εκδηλώσεων, τη δεύτερη Κυριακή κάθε Οκτώβρη, μέσα από τις οποίες ζωντανεύει τη μνήμη και ανανεώνει τις δυνάμεις των προσφύγων να επιμείνουν στον αγώνα τους. Στόχος των αντικατοχικών εκδηλώσεων είναι η διατήρηση των ισχυρών δεσμών των Μορφιτών με τις πατρογονικές του εστίες έστω κι αν για τρεις και πλέον δεκαετίες βρίσκονται μακριά από αυτές.

Ο Δήμος Μόρφου συνεισφέρει στον τομέα της διαφώτισης με όσες δυνάμεις διαθέτει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τουρκική προπαγάνδα που διαθέτει τεράστια κονδύλια στην προώθηση των θέσεων της. Το έργο του Δήμου υπήρξε σημαντικό αν λάβει κανείς υπόψη τα πενιχρά μέσα, οικονομικά και άλλα, που έχει στη διάθεση του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Μόρφου διεκδικεί συνεχώς αναβάθμιση του ρόλου του ώστε να μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο στον τομέα της διαφώτισης, πάντοτε δε, καταβάλλει προσπάθεια για να επιχειρηθούν ανοίγματα και να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες.

Όσο αφορά τα Ευρωπαϊκά Θέματα, ο ρόλος της Επιτροπής, περιλαμβάνει την παρακολούθηση και την προσπάθεια για επηρεασμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Στόχος της Επιτροπής είναι όχι μόνο να ενημερώνεται αλλά και να επηρεάζει τη διαμόρφωση των θέσεων της πλευράς μας στην ΕΕ.

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων στοχεύει επίσης στην Επικοινωνία με τον Πολίτη για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις όπου θα καλούνται να συμμετάσχουν οργανωμένα σύνολα, ομάδες πολιτών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης. Η Επιτροπή θα ασχολείται και με θέματα συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μόρφου και πόλεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να

(α) μελετά και να βρίσκει Ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, στα οποία θα μπορεί να συμμετάσχει ο Δήμος
(β) να προωθεί τη συμμετοχή του Δήμου και των δημοτών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες
(γ) να ετοιμάζει προτάσεις για συμμετοχή του Δήμου σε προκηρύξεις προγραμμάτων
(δ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα Διαρθρωτικών Ταμείων, Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα Μάρω Κεή και μέλη  ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριάκος Κουδουνάς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Ουρανία Πελετιέ και κα Μαρία Ταραπουλούζη.